ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

07.10.2018

Od września czytamy na naszych spotkaniach książkę Partycji Hurlak znajej chociażby z serianu "Klan" pt: "Nawrócona wiedźma". Jest ona wywiadem, a zarazem świadectwem osobistego nawrócenia. Patrycja opowiada w niej o swojej przeszłości; z jednej strony o swojej karierze, a z drugiej o praktykach wróżbiarskich i ucieczce w sidła Zła. Jest szczera w przyznaniu się do tego i opisuje drogę swojego nawrócenia - powrotu do Boga. Żyje teraz będąc blisko Jezusa w zgodzie z wyznawaną wiarą i jej zasadami.
Zapraszamy w najbliższy czwartek - godz. 18.00

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Strefa publiczna

Modlitba za Svetový deň mládeže

Opublikowano: czwartek, 27, sierpień 2015 19:50

Milosrdný Bože, na ktorého už raz mládež sveta na poľskej zemi volala "Abba-Otče" pri nohách Panny Márie Čenstochovskej - ochraňuj plášťom otcovskej starostlivosti mladých i všetkých zídených na Svetových dňoch mládeže v Krakove, aby oslava 1050-teho výročia krstu Poľska bola príležitosťou k posilneniu viery prijatej od predkov.

Pane Ježišu, ty si povedal: "vy ste svetlo sveta", daj, nech mladí ľudia inšpirovaní príkladom sv. sestry Faustíny - apoštolky tvojho milosrdenstva a sv. Jána Pavla II. - veľkého priateľa mladých, zapália svoje srdcia ohňom Božieho milosrdenstva a zanesú ho do každého kúta sveta, aby jeho žiara osvecovala všetky temnoty, a aby tento oheň bol žriedlom nádeje pre každého človeka, ktorého zasiahne jeho iskra.

Duchu Svätý, prosíme, aby tvoja moc prenikla srdcia a svedomie všetkých účastníkov Svetových dní mládeže, ľudí zaangažovaných v prípravách tohto diela; katolíkov, ktorým záleží na osude Cirkvi, aj tých, ktorí sú na perifériách alebo z boku hľadia na našu iniciatívu - aby sme spoločne odkrývali Božie túžby a sny o nás a o našej budúcnosti, ktoré tak často presahujú horizonty našich predstáv a spolu budovali nový lepší svet.

Amen.

/preklad: Pavol Novák, Teresa Nováková, Jaroslava Pytelová

    h          


                  
.