ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Dary Ducha Świętego

Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021 20:44

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

katecheza dary Ducha 1

 

2. Wyjaśnijmy czym są dary Ducha Świętego:


katecheza dary Ducha 2

3. Posłuchajmy hymnu Światowych Dni Młodzieży w Sydney: 

Receive Power from the Holy Spirit
/Przyjmijcie Moc od Ducha Świętego/