ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Odpust w Morawczynie

Opublikowano: niedziela, 22, maj 2022 14:31

W niedzielę 22 maja mieszkańcy Morawczyny przeżyli odpust ku czci patronki kościoła - Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. 

Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Grzegorz Zastawny pochodzący z Rudnika nad Sanem w koncelebrze z ks. Proboszczem Stanisławem Szklanym i ks. Kanonikiem Janem Trutym - rodakiem, pochodzącym z tej miejscowości.

W historii Kościoła po raz pierwszy użył słowa "Wspomożycielka" względem Najświętszej Maryi Panny juz św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisał on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa też Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może. 

 • 22-05_Morawczyna_odpust_01
 • 22-05_Morawczyna_odpust_02
 • 22-05_Morawczyna_odpust_03
 • 22-05_Morawczyna_odpust_04
 • 22-05_Morawczyna_odpust_05
 • 22-05_Morawczyna_odpust_06
 • 22-05_Morawczyna_odpust_07
 • 22-05_Morawczyna_odpust_08
 • 22-05_Morawczyna_odpust_09
 • 22-05_Morawczyna_odpust_10
 • 22-05_Morawczyna_odpust_11
 • 22-05_Morawczyna_odpust_12
 • 22-05_Morawczyna_odpust_13
 • 22-05_Morawczyna_odpust_14
 • 22-05_Morawczyna_odpust_15
 • 22-05_Morawczyna_odpust_16
 • 22-05_Morawczyna_odpust_17
 • 22-05_Morawczyna_odpust_18
 • 22-05_Morawczyna_odpust_19
 • 22-05_Morawczyna_odpust_20
 • 22-05_Morawczyna_odpust_21
 • 22-05_Morawczyna_odpust_22
 • 22-05_Morawczyna_odpust_23
 • 22-05_Morawczyna_odpust_24
 • 22-05_Morawczyna_odpust_25
 • 22-05_Morawczyna_odpust_26
 • 22-05_Morawczyna_odpust_27
 • 22-05_Morawczyna_odpust_28
 • 22-05_Morawczyna_odpust_29
 • 22-05_Morawczyna_odpust_30
 • 22-05_Morawczyna_odpust_31
 • 22-05_Morawczyna_odpust_32
 • 22-05_Morawczyna_odpust_33
 • 22-05_Morawczyna_odpust_34
 • 22-05_Morawczyna_odpust_35
 • 22-05_Morawczyna_odpust_36
 • 22-05_Morawczyna_odpust_37
 • 22-05_Morawczyna_odpust_38
 • 22-05_Morawczyna_odpust_39
 • 22-05_Morawczyna_odpust_40
 • 22-05_Morawczyna_odpust_41
 • 22-05_Morawczyna_odpust_42
 • 22-05_Morawczyna_odpust_43
 • 22-05_Morawczyna_odpust_44
 • 22-05_Morawczyna_odpust_45
 • 22-05_Morawczyna_odpust_46

zdjęcia: Ola Bryja