ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

7.12.2017
Na dzisiejszym spotkaniu odwiedził nas specjalny gość, a mianowicie Święty Mikołaj. Jak za dawnych czasów Mikołaj obdarowywał ludzi prezentami, tak i nas obdarował dziś różnymi prezentami, ale żeby nie było tak łatwo to dla każdego pomocnicy Świętego Mikołaja przygotowały różne zadania. Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Strefa publiczna

Procesje z palmami i poświęcenie palm przypominają nam o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, który miał miejsce tuż przed Świętami Paschy.

Dlatego w Niedzielę Palmową słyszymy w ramach Ewangelii opis Męki Pańskiej zazwyczaj czytany z podziałem na role. 

Niedziela Palmowa rozpoczyna tzw. Wielki Tydzień - trzy pierwsze dni podprowadzają nas do apogeum - którym będzie celebracja Triduum Sacrum rozpoczynające się w Wielki Czwartek wieczorem i trwające do Niedzieli zmatwychwstania.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa

Opublikowano: niedziela, 09, kwiecień 2017 18:31

W wielkopostnym wydaniu "Pcimskich Dzwonów" hasło krzyżówki brzmi: REKOLEKCJE.

Najwięcej trudności w tej krzyżówce sprawiło pytanie nr 4. Brzmiało ono: "Sługa arcykapłana, któremu Piotr odciął ucho". Otóż trudność zapewne polegała na tym, iż okazało się, że w zależności od różnych tłumaczeń, imię tego sługi podawane jest jako: "Malchos", lub "Malchus". W krzyżówce do hasła była potrzebna przedostatnia litera, zatem w przypadku drugiego tłumaczenia mogła pojawiać się trudność z prawidłowym jego odczytaniem. 

Mimo tej trudności dziękujemy za licznie przysłane odpowiedzi!!!

Nagrody - albumy "Świadkowie tajemnicy - śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych wylosowali:

1. Helena Kolbiarz - Krawce

2. Mateusz Saletra - Kotoń-Mocarny

3. Monika Żądło - Zagroda

 

Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody można odebrać z zakrystii.

 

 

 

Opublikowano: sobota, 08, kwiecień 2017 09:55

W czwartkowe popołudnie - 23 marca w naszym kościele młodzież klas III gimnazjum przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie przyjęło 57 osób.

Szafarzem sakramentu był ks. bp Henryk Ciereszko - posługujący na codzień w diecezji białostockiej. Udzielając młodym darów Ducha Świętego zachęcał do odważnego życia wiarą na codzień. 

 

 

 

Czytaj więcej: Bierzmowanie 2017

Opublikowano: czwartek, 23, marzec 2017 21:01

Ja, dziękując Bogu, za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Boga i dla dobra wspólnoty parafialnej. Amen.

- te słowa na Sumie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu wypowiedziało 15 chłopców zostając przyjętych do grona ministrantów. 

Życzymy, aby służba przy ołtarzu dawało im dużo satysfakcji, radości, a przede wszystkim, aby była dla każdego z nich drogą ich osobistego uświęcenia!

Czytaj więcej: Nowi ministranci

Opublikowano: niedziela, 05, marzec 2017 12:46

Od soboty 28 stycznia w kanonie Mszy św. w archidiecezji krakowskiej wymieniamy imię i modlimy się za abpa Marka Jędraszewskiego.

W królewskiej katedrze na Wawelu w tym dniu miał miejsce tzw. ingres - wprowadzenie, od momentu którego nowy Metropolita krakowski oficjalnie rozpoczął swoją posługę.

W swoim herbie ks. abp umieścił słowa: Scire Christum - znać Chrystusa.

Kluczowym tematem homilii nowego metropolity było: "czuwanie". Ks. abp. zaznaczył, że od początku powołania człowieka do istnienia czuwanie Boga jest przeniknięte ojcowską troską o niego. Czuwanie również charakteryzowało tak wielu ludzi w historii zbawienia, począwszy od Abrahama, poprzez proroków, Maryję i tylu świętych Kościoła na przestrzeni dziejów... 

Słuchać Boga to znaczy:
budować królestwo Chrystusa i bronić go w naszym narodzie. Znaczy to również: stać na straży tej duchowej tożsamości polskiego narodu, która swe korzenie znajduje w Mieszkowym Chrzcie z 966 roku. Znaczy to dalej: zdecydowanie bronić każdego poczętego życia i ukazywać piękno chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. Znaczy to zwłaszcza: podkreślać rolę prawdy jako fundamentu autentycznego spotkania człowieka z drugim człowiekiem, fundamentu życia społecznego i politycznego.

Nowy Metropolita wskazywał (posługując się słowami poematu "Myśląc Ojczyzna" - karola Wojtyły), że pomimo światowych zagrożeń; 
Nie możemy godzić się na słabość. 
Słaby jest [bowiem] lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, 
gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina.

Zachęcał też wszystkich:
podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka; ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu, przejmująco wyrażoną przez św. Brata Alberta w obrazie Ecce Homo, gdzie korona naszego Pana mówi o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każdemu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu człowiekowi; idźcie z nadzieją na spotkanie młodych, którzy tak niedawno podczas Światowych Dni Młodzieży zachwycili nas czystością swojego spojrzenia i entuzjazmem wiary. Stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej „liturgii dziejów” w tym czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan. (...)

Czytaj więcej: Ingres abpa Marka do katedry

Opublikowano: sobota, 28, styczeń 2017 19:22