ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

Największym pragnieniem człowieka jest pragnienie szczęścia. Jezus szczęśliwych nazywa BŁOGOSŁAWIONYMI.

1. Zapisz w zeszycie:

BŁOGOSŁAWIENI = SZCZĘŚLIWI

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Strefa publiczna

Chrystos woskres

 

Chrystus zmartwychwstał!

Alleluja!

 

 

Zobacz OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

- 2 Niedziela Wielkanocna - 11 IV 2021

   

1. Pan Jezus wstępując do nieba polecił Apostołom:

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody..." 

2. Dziesięć dni później Duch Święty umacnia w zebranych w Wieczerniku Apostołów i od tego momentu idą w świat głosząc naukę o Jezusie i tworząc Kościół - czyli wspólnoty ludzi wierzących. 

3. W trzech pierwszych wiekach powstaje wiele wspólnot kościelnych - zwanych Gminami chrześcijańskimi zwłaszcza na terenie ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, czyli we wszystkich krajach wokół Morza Śródziemnego.

Czytaj więcej: Narodziny Kościoła i wspólnoty chrześcijan w pierwszych wiekach

Opublikowano: piątek, 05, czerwiec 2020 20:36

1. Przeczytaj z uwagą życiorys św. Stanisława ze Szczepanowa:

Swiety StanislawŚw. Stanisław (ok. 1035-1079) pochodził ze wsi Szczepanowo koło Bochni. Na naukę został oddany został do szkoły katedralnej w Krakowie, gdzie zwrócił uwagę ówczesnego biskupa krakowskiego Lamberta Suły, który po święceniach kapłańskich zatrzymał go przy sobie. Najprawdopodobniej odbył też studia zagraniczne, kształcąc się w teologii w Liege w Belgii, będąc przygotowywanym na następcę biskupa Suły. Na zlecenie biskupa Stanisław założył, jak się przypuszcza, Rocznik Krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której notował ważniejsze wydarzenia z życia krakowskiej diecezji. W roku 1071 został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Był gorliwym misjonarzem ziemi małopolskiej, troskliwym dla ubogich, wdów i sierot. Pewnym jest, że w rodzinnej swojej wiosce wystawił kościół drewniany pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu Wisły. Jest bardzo prawdopodobnym, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś ze spadkobiercami jej zmarłego właściciela. Legenda głosi, że dla uwiarygodnienia testamentu przed sądem wskrzesił zmarłego właściciela wsi, rycerza Piotrowina, aby ten poświadczył prawdziwość słów biskupa. Wobec tak niezwykłego świadectwa król wydał wyrok korzystny dla biskupa. Rycerz Piotr zapytany, czy chciałby przez kilka lat cieszyć się życiem, odpowiedział, że woli wrócić do grobu, gdyż niebawem czeka go koniec mąk czyśćcowych. 

Czytaj więcej: Św. Stanisław - biskup i męczennik

Opublikowano: piątek, 05, czerwiec 2020 19:59

1. Początek państwa polskiego łączymy ze chrztem Mieszka I w 966r. 

Chrześcijaństwo w Polsce zostało przyjęte od Czechów.

2. Każdego roku u źródeł chrzcielnych Polski - nad brzegami jeziora Lednica - organizowane jest ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica2000.pl - ZOBACZ WIĘCEJ - spotkanie on-line już w tę sobotę - 6 czerwca od godz. 15.00 - transmisja przez facebook i youtube

Czytaj więcej: Chrzest Polski i misja św. Wojciecha

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020 20:01


1. Święci bracia Cyryl i Metody pochodzili z greckiego miasta Tessaloniki. 

W mieście tym Ewangelię głosił i listy do pierwszych wspólnot chrześcijan, które tam powstały pisał już na początku chrześcijaństwa sam św. Paweł.

2. Cyryl i Metody były imionami zakonnymi. Ich imiona chrzcielne to Konstantyn i Michał.

Podjęli wiele wypraw misyjnych. Ale najważniejszą ich wyprawą była misja na Morawy (dzisiejsze terytorium Czech i Słowacji).

Czytaj więcej: Święci Cyryl i Metody - apostołowie Słowian

Opublikowano: niedziela, 24, maj 2020 21:45

Pan Jezus prosił przed śmiercią swoich uczniów, aby zachowali jedność. Niestety chrześcijanom nie udało się na przestrzeni historii zachować pełnej jedności i doszło do podziałów, spośród których najboleśniejsze są dwa: schizma wschodnia i reformacja. 

1. W roku 1054r. doszło do napięć między Wschodem i Zachodem chrześcijaństwa - a dokładniej pomiędzy Bizancjum, a Rzymem i doszło do rozłamu określanego: schizma wschodnia, w wyniku której powsłał Kościół prawosławny. (zasięg schizmy przedstawia poniższa mapka)

2. W 1517r. niemiecki duchowny Marcin Luter wywiesił swoje tezy na drzwiach katedry w Wittemberdze i rozpoczęła się reformacja - czyli powstali tzw. protestanci. (reformacja objęła głównie Niemcy, Czechy i kraje skandynawskie). 

Kościołów protestanckich jest dziś bardzo wiele, m. in; luteranie, kalwini, ewangelicy, anglikanie, zielonoświątkowcy. 

3. Najważniejsze pojęcia, które warto znać:

 

Opublikowano: poniedziałek, 18, maj 2020 10:22