ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

1. Zapiszmy temat lekcji i wyjaśnijmy co to jest charyzmat. 

Czytaj więcej: Charyzmaty - co to takiego?

Opublikowano: sobota, 08, maj 2021 20:10

1. Po raz pierwszy Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy - czyli w 50 dniu po zmartwychwstaniu Jezusa.

Każde bierzmowanie jest powtórzeniem tego wydarzenia. Duch Święty wówczas obdarza swoimi darami.
Głównych darów wymieniamy siedem.

katecheza dary Ducha 1

Czytaj więcej: Dary Ducha Świętego

Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021 20:44

1. Definicja sakramentu:

katecheza czym jest bierzmowanie 1

Czytaj więcej: Czym jest bierzmowanie?

Opublikowano: niedziela, 25, kwiecień 2021 19:17

1. Pan Jezus wstępując do nieba polecił Apostołom:

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody..." 

2. Dziesięć dni później Duch Święty umacnia w zebranych w Wieczerniku Apostołów i od tego momentu idą w świat głosząc naukę o Jezusie i tworząc Kościół - czyli wspólnoty ludzi wierzących. 

3. W trzech pierwszych wiekach powstaje wiele wspólnot kościelnych - zwanych Gminami chrześcijańskimi zwłaszcza na terenie ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, czyli we wszystkich krajach wokół Morza Śródziemnego.

Czytaj więcej: Narodziny Kościoła i wspólnoty chrześcijan w pierwszych wiekach

Opublikowano: piątek, 05, czerwiec 2020 20:36

1. Przeczytaj z uwagą życiorys św. Stanisława ze Szczepanowa:

Swiety StanislawŚw. Stanisław (ok. 1035-1079) pochodził ze wsi Szczepanowo koło Bochni. Na naukę został oddany został do szkoły katedralnej w Krakowie, gdzie zwrócił uwagę ówczesnego biskupa krakowskiego Lamberta Suły, który po święceniach kapłańskich zatrzymał go przy sobie. Najprawdopodobniej odbył też studia zagraniczne, kształcąc się w teologii w Liege w Belgii, będąc przygotowywanym na następcę biskupa Suły. Na zlecenie biskupa Stanisław założył, jak się przypuszcza, Rocznik Krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której notował ważniejsze wydarzenia z życia krakowskiej diecezji. W roku 1071 został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Był gorliwym misjonarzem ziemi małopolskiej, troskliwym dla ubogich, wdów i sierot. Pewnym jest, że w rodzinnej swojej wiosce wystawił kościół drewniany pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu Wisły. Jest bardzo prawdopodobnym, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś ze spadkobiercami jej zmarłego właściciela. Legenda głosi, że dla uwiarygodnienia testamentu przed sądem wskrzesił zmarłego właściciela wsi, rycerza Piotrowina, aby ten poświadczył prawdziwość słów biskupa. Wobec tak niezwykłego świadectwa król wydał wyrok korzystny dla biskupa. Rycerz Piotr zapytany, czy chciałby przez kilka lat cieszyć się życiem, odpowiedział, że woli wrócić do grobu, gdyż niebawem czeka go koniec mąk czyśćcowych. 

Czytaj więcej: Św. Stanisław - biskup i męczennik

Opublikowano: piątek, 05, czerwiec 2020 19:59