ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Via Dolorosa - Droga Cierpienia

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020 11:00

1. Przeczytaj z uwagą poniższy tekst:

Jezus w dniu swojej śmierci pokonał drogę z pałacu Piłata wąskimi i zatłoczonymi uliczkami Jerozolimy na wzgórze zwane Golgotą, lub Kalwarią. Ta droga przejścia jest wskazywana pielgrzymom w Jerozolimie do dzisiaj i nazywana łacińskim określeniem: Via Dolorosa, co dosłownie znaczy „Droga Cierpienia”.

Dźwigając na swoich barkach ciężki krzyż, Jezus zatrzymywał się wiele razy, zanim dotarł na wzniesienie, na którym został ukrzyżowany. To właśnie te przystanki na Jego drodze są nazywane stacjami Drogi Krzyżowej.

A właściwie skąd się wzięło nabożeństwo Drogi Krzyżowej? – Nie tylko obecnie, ale już we wczesnych wiekach chrześcijaństwa pobożni wierni udawali się do Jerozolimy, aby na własne oczy zobaczyć drogę, którą Jezus pokonał, dźwigając swój krzyż. Pozwalało im to jeszcze bardziej zbliżyć się do Chrystusa i modlić w sposób wyjątkowo żarliwy.

Mijały wieki, chrześcijaństwo docierało w coraz to odleglejsze zakątki świata i nie wszyscy wierni mogli pozwolić sobie na – niekiedy bardzo daleką – pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W końcu ktoś wpadł na pomysł, aby stworzyć artystyczne przedstawienia czternastu scen ukazujących poszczególne etapy na drodze Jezusa na Golgotę.

Takie stacje Drogi Krzyżowej, w postaci obrazów bądź rzeźb, zyskały ogromną popularność. Stacje te zaczęto umieszczać na ścianach kościołów, niekiedy także budowano w terenie specjalne kaplice poświęcone poszczególnym stacjom, w ten sposób powstawały w różnych częściach świata tzw. Kalwarie. W naszych okolicach najsłynniejszą z takich Kalwarii jest Kalwaria Zebrzydowska ze słynnymi "dróżkami" powstała w XVIIw. 

Warto też wiedzieć, że niekiedy do czternastu stacji dodaje się jeszcze jedną, piętnastą, przedstawiającą zmartwychwstanie Jezusa.

 

2. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Via Dolorosa - Droga Cierpienia.

 

3. Wpisz pod tematem w ramach notatki:

     a). Droga krzyżowa jest nazywana często: Via Dolorosa (j. łac.) - co znaczy: Droga Cierpienia.

     b). W 14 stacjach przedstawia poszczególne sceny; etapy drogi, spotkania i upadki Jezusa. 

     c). Nabożeństwo drogi krzyżowej pobudza wiarę, odprawiany je najczęściej w piątki w okresie Wielkiego Postu.

    

4. Zadanie: Napisz, którą stację drogi krzyżowej przedstawia załączony do lekcji obrazek?