ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Liturgia - spotkanie z żywym Bogiem

Opublikowano: wtorek, 14, kwiecień 2020 07:40

1. Czym jest liturgia? - przeczytaj uważnie poniższe wypowiedzi:

"Liturgia jest właśnie tym - MODLITWĄ KOŚCIOŁA, jest szkołą w której Kościół uczy nas modlitwy" - Lambert Beauduin

"Liturgia to Służba Boża, którą sprawuje Kościół pod przewodnictwem biskupa, lub kapłana" - J. A. Jungman

"Liturgia zwłaszcza w Kościele wschodnim to wielkie arcydzieło; harmonizuje w sobie wiele elementów takich jak piękno prawd wiary, architektury cerkiewnej, ołtarzy, ikon, zapachu kadzideł, gestów, szat, śpiewów... To piękno jest elementem nośnym prawdy, ono pomaga człowiekowi wejść w realizm Bożego świata" - E. Staniek

"Liturgia to jeden z najważniejszych i najpotężniejszych sposobów ewangelizowania, to uprzywilejowane miejsce spotkania z Jezusem" - Ch. Schönborn

"Liturgia to arcydzieło Kościoła i Ducha Świętego" - A. Żychliński

2. Zapisz w ramach notatki:

     1. Słowem "Liturgia" nazywamy modlitwę i wszystkie czynności związane ze sprawowanie sakramentów świętych.

     2. Liturgia jest wydarzeniem świętym - sam Bóg jest obecny w modlitwach, świętych znakach i rytach.

     3. Najczęściej sprawowaną formą liturgii jest EUCHARYSTIA - czyli Msza św.,

         ale liturgią jest też sprawowanie pozostałych 6 sakramentów np: chrzest, spowiedź, oraz obrzędy pogrzebu. 

     4. Oprócz liturgii w Kościele mamy jeszcze wiele różnych nabożeństw, np: 

          - droga krzyżowa
          - Gorzkie Żale
          - różaniec
          - nowenny
          - nabożeństwa majowe

3. Zadanie: Napisz, które z poniższych obrazków przedstawiają czynności liturgiczne?