ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Schizma wschodnia i reformacja

Opublikowano: poniedziałek, 18, maj 2020 10:22

Pan Jezus prosił przed śmiercią swoich uczniów, aby zachowali jedność. Niestety chrześcijanom nie udało się na przestrzeni historii zachować pełnej jedności i doszło do podziałów, spośród których najboleśniejsze są dwa: schizma wschodnia i reformacja. 

1. W roku 1054r. doszło do napięć między Wschodem i Zachodem chrześcijaństwa - a dokładniej pomiędzy Bizancjum, a Rzymem i doszło do rozłamu określanego: schizma wschodnia, w wyniku której powsłał Kościół prawosławny. (zasięg schizmy przedstawia poniższa mapka)

2. W 1517r. niemiecki duchowny Marcin Luter wywiesił swoje tezy na drzwiach katedry w Wittemberdze i rozpoczęła się reformacja - czyli powstali tzw. protestanci. (reformacja objęła głównie Niemcy, Czechy i kraje skandynawskie). 

Kościołów protestanckich jest dziś bardzo wiele, m. in; luteranie, kalwini, ewangelicy, anglikanie, zielonoświątkowcy. 

3. Najważniejsze pojęcia, które warto znać: