ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Święci Cyryl i Metody - apostołowie Słowian

Opublikowano: niedziela, 24, maj 2020 21:45


1. Święci bracia Cyryl i Metody pochodzili z greckiego miasta Tessaloniki. 

W mieście tym Ewangelię głosił i listy do pierwszych wspólnot chrześcijan, które tam powstały pisał już na początku chrześcijaństwa sam św. Paweł.

2. Cyryl i Metody były imionami zakonnymi. Ich imiona chrzcielne to Konstantyn i Michał.

Podjęli wiele wypraw misyjnych. Ale najważniejszą ich wyprawą była misja na Morawy (dzisiejsze terytorium Czech i Słowacji).

 

3. Na zaproszenie księcia Rościsława w IX wieku przybyli na Morawy do jego grodu do Welehradu.  

 

Święci bracia stali się misjonarzami narodów słowiańskich.

 

 

 

4. Przetłumaczyli na język słowiański wiele ksiąg Pisma Świętego i księgi liturgiczne. Do tego celu Cyryl opracował pismo słowiańskie nazwane głagolicą, później cyrylicą

 

Wykształcili wielu uczniów na Morawach, którzy później zostali pierwszymi kapłanami spośród miejscowej słowiańskiej ludności. Metody też został konsekrowany pierwszym biskupem słowiańskim. 

 

 

5. Na ikonach i obrazach przedstawiani są w stroju biskupa i mnicha. 

Ich atrybutami (znakami rozpoznawczymi) są księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim. Bracia św. Cyryl i św. Metody od 1980 r. są patronami Europy, a zwłaszcza wszystkich narodów słowiańskich.
W kalendarzu ich święto obchodzimy 14 lutego.

 

Ciekawostki:

* Sołuń - to słowiańska nazwa greckiego miasta Tessaloniki (Saloniki), stąd też św. Cyryl i Metody bywają czasem nazywani BRACIA SOŁUŃSCY.

* Wśród dokumentów znalezionych po śmierci Metodego odkryto jego list do księcia Wiślan z napomnieniem, by nie utrudniał pracy misjonarzom. Kiedy w 1977 r. w Wiślicy odkryto chrzcielnicę z IX w. niektórzy historycy wysunęli tezę, że misjonarze Metodego dotarli aż do ziem polskich.

 

(jako zdjęcia wykorzystano kadry filmu produkcji czeskiej pt:
"Cyryl i Metody - Apostołowie Słowian" - warto go obejrzeć ;)

 

 

6. Zadanie dla ambitnych: Na podstawie krótkiego filmu zamieszczonego poniżej, udziel pisemnej odpowiedzi do zeszytu na załączone pod filmem pytania. Zdjęcie z pisaną odręcznie odpowiedzią prześlij na wskazany adres e-mail.

UWAGA! Zadanie nie jest obowiązkowe, jest ono dla osób pragnących podnieść sobie ocenę, za zadanie solidnie wykonane jest możliwość uzyskania oceny celującej. 

 

PYTANIA:

1. Podaj daty urodzin świętych braci. 

2. Czym zajmuje się archont i który z braci był archontem?

3. Jak długo bracia posługiwali z misją u Bułgarów?

4. Jak przyjął Cyryla i Metodego papież Hadrian II i co nakazał uczynić?

5. W jaki "przyjął" św. Metodego biskup Salzburga w Niemczech podczas synodu w Ratyzbonie?

6. Kto dzisiaj posługuje się ich językiem?