ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

 LOGO Drvenik22

Chata na Zagrodach

Narodziny Kościoła i wspólnoty chrześcijan w pierwszych wiekach

Opublikowano: piątek, 05, czerwiec 2020 20:36

1. Pan Jezus wstępując do nieba polecił Apostołom:

"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody..." 

2. Dziesięć dni później Duch Święty umacnia w zebranych w Wieczerniku Apostołów i od tego momentu idą w świat głosząc naukę o Jezusie i tworząc Kościół - czyli wspólnoty ludzi wierzących. 

3. W trzech pierwszych wiekach powstaje wiele wspólnot kościelnych - zwanych Gminami chrześcijańskimi zwłaszcza na terenie ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego, czyli we wszystkich krajach wokół Morza Śródziemnego.

4.  Niestety chrześcijaństwo było wówczas zakazane aż do 313r. - czyli do tak zwanego edyktu mediolańskiego. 

meczennicyChrześcijanie bardzo cierpieli z powodu wyznawanej wiary, co parę lat wybuchały krwawe prześladowania (np. za czasów cesarza Nerona), bardzo wielu posiosło śmierć z powodu wiary w Jezusa. 

Czas ten bywa też z tego powodu określany epoką męczenników

męczennik - człowiek, który poniósł śmierć z powodu wyznawanej wiary.

5. Śmiercią męczeńską zginęli także Apostołowie (oprócz św. Jana, który dożył późnej starości na greckiej wyspie Patmos, pisząc w ostatnich latach życia Apokalipsę).

6. ZADANIE - Odpowiedz do zeszytu na następujące pytania:

      1. Jak winien się zachowywać uczeń Chrystusa?

      2. O co oskarżali chrześcijan cesarze rzymscy, aby sprowokować prześladowania względem nich?

      3. Uzupełnij cytat (Mt 10, 32-33): "Do każdego więc, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, ..."

          (odpowiedzi na pytania znajdują się w podręczniku "Spotykamy się z żywym Słowem" na stronach 206-207)