Podwyższenie Krzyża

Opublikowano: niedziela, 14, wrzesień 2014 11:41

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy! (Ps 78)

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważna jest pamięć, chociaż zauważamy to zazwyczaj dopiero wtedy, gdy spotykamy osobę, której - na wskutek choroby, demencji, czy innych przyczyn - pamięć zaczyna szwankować. Osoba tracąca pamięć potrafi się zgubić na własnym podwórku!

W wymiarze religijnych pamięć ma także bardzo wielkie znaczenie. Dzisiejsza liturgia w Święto Podwyższenia Krzyża nam o tym przypomina we wszystkich czytaniach.

Najdobitniej woła psalmista:
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy!

Do pamięci o przeszłości swojego narodu odwołuje się dziś także Jezus, przywołując wydarzenie z czasu wędrówki Izraelitów po pustyni; pewnego razu, kiedy przyszło wielkie nieszczęście, węże kąsały ludzi i wielu z powodu tego umarło, Mojżesz kazał zrobić miedzianego węża i umieścił go na wysokim palu. Jak relacjonuje dalej autor biblijny: każdy z ukąszonych, który spojrzał na węża z brązu zostawał przy życiu. Jezus przypominając uczniom tę historię nawiązuje do tego co ma się wydarzyć… Nawiązuje tym samym do swojego ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstania; Każdy kto w to uwierzy zostanie zbawiony! Chociaż wydawać się to może wręcz niedorzeczne, podobnie jak niezrozumiałe było ocalenie od śmierci ukąszonego, który spojrzał na miedzianego węża.

Bracia i Siostry,
Patrzymy dzisiaj na krzyż! W każdym kościele jest on na ołtarzu, albo tuż obok. W naszych domach, zakładach pracy i w szkolnej klasie wisi na ścianie.
W żadnym z tych miejsc nie jest on postawiony, czy zawieszony bez powodu! Zawsze bowiem każdemu chrześcijaninowi przypomina: że na nim wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Krzyż nigdy nie będzie dla nas znakiem obojętnym i bez znaczenia. Krzyż ma bardzo głęboką wymowę. Krzyż przemawia! Przypomina! Dlatego też w obecnych czasach jest tak często znakiem sprzeciwu. Jest problemem, dylematem… bo jeśli człowiek zaczyna życie tylko na własną rękę, kiedy oddala się od Boga – wówczas krzyż i Jezus, który z niego spogląda przypomina: Człowieku, również i za ciebie umarłem…
…więc lepiej byłoby się go pozbyć, aby nie drażnić sumienia… ?

Kochani, brońmy krzyża i zawsze z szacunkiem na niego spoglądajmy, szukając w nim ratunku, podobnie jak Izraelici po ukąszeniach spoglądali na węża na palu.

My też jesteśmy tak często kąsani przez różne przejawy zła, które czyha na nas niczym wąż, więc tym bardziej potrzebny jest nam Chrystusowy krzyż, bo tylko w nim jest nasze zbawienie…

Chrystus tak wiele nam ofiarował – pamiętajmy o tym. Tak wielu dziś na świecie zależy, abyśmy zapomnieli o krzyżu, abyśmy zapomnieli o Bogu, abyśmy pozbyli się krzyży, pozdejmowali medaliki, święte obrazy ze ściany, bo przecież mamy nowy świat!
Tak, mamy nowy świat, ale jakże częsty jest to świat bez Boga, albo niejednokrotnie jeszcze gorzej – mianowicie wbrew Bogu!

Chrystus tak wiele nam ofiarował – pamiętajmy o tym. Święty Paweł pisał do chrześcijan w mieście Filippi, znów odwołując się do pamięci, że Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Nim. Nie pozostał w sposobie istnienia Boga – harpagnos, ale ekenozen – czyli uniżył (ogołocił) samego siebie – stał się podobny do ludzi, stał się nam bliski, aby nas zbawić, bo Bogu tak bardzo na człowieku zależało! Czy można o tym zapomnieć?!  Pewnie można, ale czy wypada???

- Człowiek bez pamięci traci orientację w świecie, …, tak łatwo się gubi,
- Naród bez pamięci traci swą tożsamość,

pamiętamy nie po to, aby rozdrapywać stare rany, czasem z wielkim trudem zagojone, ale aby nie popełniać 10 razy tych samych błędów i aby czerpać na przyszłość ze zdobytej wcześniej wiedzy i doświadczenia

- Człowiek wierzący bez pamięci, jest jak drzewo oderwane od korzeni… długo nie przetrwa, bo jego wiara wyschnie, dlatego często spoglądajmy na krzyż pełni ufności, wdzięczności i oddania…
Spoglądajmy i … wielkich dzieł Boga nie zapominajmy!

Amen!