ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

22 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2015 14:42

/Pcim 2015

Słuchanie Boga…

- to podstawowe przesłanie wyłaniające się z dzisiejszej Liturgii Słowa.
- to podstawowy problem dzisiejszego człowieka, który za często za punkt honoru uważa to, że nikogo nie słucha…
Bo co ktoś ma mówić, a jeszcze tym bardziej nakazywać, co ja mam robić!? W człowieku często budzi się pragnienie dominacji, to mnie mają słuchać…

Przyjrzyjmy się jednak tekstom biblijnym:
W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz tłumaczy Izraelitom, dlaczego mają słuchać Boga… „Słuchaj Izraelu, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan...”
A zatem nie jest to słuchanie tylko dla słuchania. Słuchaj, bo masz słuchać! Nie jest to słuchanie bezcelowe. Jest z nim związana wielka obietnica;
słuchajcie, abyście żyli! Ze słuchaniem Boga związane jest życie! Naznaczcie drzwi waszych domów krwią baranka, ci co tego nie zrobią umrą. W przypadku Izraelitów chodziło najpierw o życie to zwykłe, doczesne, my odczytując ten tekst w świetle NT widzimy, że Bogu chodziło o coś dużo większego, o podarowanie nam życia w perspektywie wieczności…
słuchajcie, abyście doszli do posiadania ziemi! I znowu Izraelici do ziemi przodków; Abrahama, Izaaka i Jakuba, która to w zamyśle Boga była przedsmakiem niebieskiej ojczyzny, królestwa Boga, do którego On zaprasza każdego i każdą z nas.

 

Liturgia Godzin w sobotniej modlitwie na zakończenie dnia – komplecie co tydzień na progu dnia Pańskiego – niedzieli – przypomina najważniejsze przykazanie ST: Słuchaj Izraelu!...
Zanim cokolwiek uczynisz, słuchaj! Jam jest twoim Bogiem, Panem jedynym…. i wszystko cokolwiek będziesz czynić, będzie miało sens o tyle, o ile będzie czynione ze względu na Boga. Życie traci sens wtedy, kiedy człowiek przestaje słuchać Boga.

Każdego dnia tyle rzeczy słyszymy. Do naszych uszu docierają tysiące dźwięków. Jedne słyszymy lepiej, inne gorzej. Jedne z nich lubimy, innych nie cierpimy. W jedne się wsłuchujemy pragnąc je zapamiętać, inne nam przysłowiowo jednym uchem wpadają, a drugim wylatują.

Bracie i Siostro,
zastanów się, czy wśród tych różnych dźwięków i odgłosów, słyszysz głos Boga? Czy może dźwięki świata zupełnie ci go zagłuszają. Jest sprawą niezmiernie ważną dla chrześcijanina, aby wyczulić swój zmysł słuchu na głos Pana Boga, byśmy sobie nie pozwolili na to, aby został on zagłuszony. Aby Go najpierw słyszeć.
Słyszymy Go przemawiającego chociażby:
- poprzez Liturgię Słowa,
- poprzez lekturę Pisma Świętego,
- poprzez szczere otwarcie się w modlitwie,
- poprzez różne sytuacje i osobiste doświadczenie religijne, którego możemy doświadczyć przez łaskę.

Ale słyszeć to dopiero 1 etap, bo 2 i to nie mniej ważnym jest słuchać. Można bowiem słyszeć ale, nie słuchać. Dziecko, które słyszy głos i ostrzeżenie rodzica, ale go w ogóle nie słucha… - jakże często się z tym spotykamy.
Tak też może być i w życiu religijnym. Człowiek może Boga nawet i słyszeć, ale Go w ogóle nie słuchać.
Tak dzieje się w przypadku człowieka, który co prawda wierzy w Boga, ale zupełnie nie wierzy Bogu.
Wierzysz w Boga!
Ale czy na pewno wierzysz Bogu!? Czy ty Mu wierzysz? Czy wierzysz w Jego Słowo?!
Dopiero w tym miejscu sprawdza się twoja wiara.
Wiara w Boga, to o wiele za mało. W Boga wierzy również szatan. W Boga wierzą ci, którzy są w piekle.
Ale czy na pewno i do końca wierzysz Bogu?!
A zatem, czy ty Go słuchasz?
- niesamowicie ważne pytanie, pytanie, na które odpowiedzi wielu dzisiaj unika, bo ono zobowiązuje…
Dopiero bowiem na wierze Bogu zaczyna kształtować się człowiekowi serce…

Jeżeli człowiek przestaje słuchać Boga, jego serce zarasta chwastami jak zapuszczona łąka. Wkradają się w nie złe myśli, chciwość, przewrotność, podstęp i cała litania grzechów i wad, którą słyszeliśmy dziś w Ewangelii.

Pozwólcie, że zakończę tymi pięknymi życzeniami, które kieruje dziś do nas apostoł Jakub w II czytaniu:
przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.