ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

/Pcim 2015

Czy rzeczywiście świat nas przerasta?

Nie jest łatwo żyć w bliskości z Bogiem, żyć po chrześcijańsku w dzisiejszym świecie. Tak jest dzisiaj, ale tak też było i kiedyś w przeszłości i w czasach biblijnych zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Dzisiejsze czytania biblijne pokazują nam wyraziście, że nie tylko my mamy dziś kłopoty z wiarą, zarówno sami jak i tych różnych trudności, przeciwności doświadczamy ze strony innych.
Tak było, jest i pewnie będzie.
Jednak tak jak do pewnych rzeczy w życiu człowiek potrafi się przygotować; na wsi mieszkając trzeba teraz w jesieni nazbierać drzewa, lub zakupić węgiel, aby było czym w zimie w piecu palić… Tak też i w sferze ducha w sferze wiary do pewnych niedogodności, trudności, czasem nawet sytuacji granicznych, gdy się trzeba opowiedzieć za, lub przeciw Bogu, do takich rzeczy też można się, przynajmniej trochę przygotować.

Gdzie na nas czyha największe niebezpieczeństwo?

Autor Księgi Mądrości poucza nas dzisiaj, że najbardziej musimy uważać tam, gdzie nie ma Boga. „Bezbożni mówili”, ludzie żyjący bez Boga, ludzie żyjący tak, jakby Boga nie było mówili: „zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego”
Teren z którego wyrzucono Boga, jest dla chrześcijanina bardzo niebezpieczny! Jest pełen zasadzek. Niestety dość często dzisiaj znajdujemy się w takim terenie. W takim terenie człowiek wierzący będzie bardzo często sprawdzany, testowany, czy wręcz gnębiony, bo jest niewygodny; „zarzuca łamanie prawa, wypomina błędy obyczajów”, a więc „dotknijmy go obelgą, katuszą, czy nawet „zasądźmy go na śmierć haniebną” – zniszczenie dobrego imienia – „bo przecież jak mówił będzie ocalony…” – wydrwienie…

Ale nie tylko tam, gdzie nie ma Boga, chrześcijanin czuje się czasem niepewnie, czuje się źle...

Czytaj więcej: 25 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2015 14:44

/Pcim 2015

Słuchanie Boga…

- to podstawowe przesłanie wyłaniające się z dzisiejszej Liturgii Słowa.
- to podstawowy problem dzisiejszego człowieka, który za często za punkt honoru uważa to, że nikogo nie słucha…
Bo co ktoś ma mówić, a jeszcze tym bardziej nakazywać, co ja mam robić!? W człowieku często budzi się pragnienie dominacji, to mnie mają słuchać…

Przyjrzyjmy się jednak tekstom biblijnym:
W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz tłumaczy Izraelitom, dlaczego mają słuchać Boga… „Słuchaj Izraelu, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan...”
A zatem nie jest to słuchanie tylko dla słuchania. Słuchaj, bo masz słuchać! Nie jest to słuchanie bezcelowe. Jest z nim związana wielka obietnica;
słuchajcie, abyście żyli! Ze słuchaniem Boga związane jest życie! Naznaczcie drzwi waszych domów krwią baranka, ci co tego nie zrobią umrą. W przypadku Izraelitów chodziło najpierw o życie to zwykłe, doczesne, my odczytując ten tekst w świetle NT widzimy, że Bogu chodziło o coś dużo większego, o podarowanie nam życia w perspektywie wieczności…
słuchajcie, abyście doszli do posiadania ziemi! I znowu Izraelici do ziemi przodków; Abrahama, Izaaka i Jakuba, która to w zamyśle Boga była przedsmakiem niebieskiej ojczyzny, królestwa Boga, do którego On zaprasza każdego i każdą z nas.

Czytaj więcej: 22 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2015 14:42

/Pcim 2015

PRAGNIENIE SPOTKANIA JEZUSA…

Tak bardzo wielu ludzi pragnęło spotkać Jezusa - autor dzisiejszej Ewangelii pisze, że ani on, ani apostołowie nawet na posiłek nie mieli czasu…
Z jakich powodów ci wszyscy przychodzili do Jezusa? Zapewne z różnych; z ciekawości, z chęci zobaczenia cudów, odzyskania zdrowia, ale także aby wysłuchać Jego wskazówek… bo Jezus nauczał, udzielał wskazówek…

Tak bardzo podobnie jest i z nami. Też z różnych powodów przychodzimy do Jezusa. Też potrzebujemy wskazówek. Pragnąc rozwijać swoje życie duchowe, oraz je zgłębić, poznać nowe formy przeżywania swoich relacji z Panem Bogiem – potrzebujemy wskazówek.

- Podstawową wskazówką jest Słowo Boże – które jest pierwszym i najlepszym przewodnikiem życia duchowego i życia w całości, bo z duchowego przeżywania swoich relacji z Bogiem, wypływa wszystko, relacje zewnętrzne, słowa, myśli…

Czytaj więcej: 16 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 19, lipiec 2015 11:58

/Pcim 2015

„Boży ogród”

Na początku świata – czytamy w Biblii – że Bóg zakłada Eden, czyli ogród, który daje człowiekowi, aby go doglądał i uprawiał. Jak wiemy z dalszych wersetów Księgi Rodzaju niezbyt dobrze człowiek umiał się zająć tym ogrodem.
Dlatego w Jezusie Bóg podejmuje próbę naprawy, tego co zostało wcześniej przez człowieka zepsute.

Boski Ogrodnik do założonego przez siebie, a nie pilnowanego należycie przez człowieka ogrodu posyła swojego Syna, aby na nowo przygotował ziemię ludzkich serc, by była zdolna przyjąć ziarna Bożego Słowa i wydać odpowiedni plon.

Jezus przychodzi, ale nie daje nam wszystkiego „na talerzu”. Jako ludzie otrzymujemy od niego ziarno, którym jest Słowo Boże. Nie jest to byle jakiej jakości ziarno, ale jak czytamy dziś w Ewangelii; jest to ziarno, z którego jest zdolna wyrosnąć roślina przewyższająca wszystkie inne. Oprócz ziarna otrzymujemy od Jezusa jeszcze komplet narzędzi do jego pielęgnowania – są nimi modlitwa i sakramenty. Tak wyposażonego człowieka Jezus odchodząc do Ojca, na nowo pozostawia w Bożym ogrodzie, który odtąd nazywa Kościołem, posyłając mu jeszcze Ducha Świętego, który go uzdolni do tego, by z otrzymanych narzędzi mógł odpowiednio korzystać pielęgnując zasiane Boże Słowo. To właśnie człowiek żyjąc w tym ogrodzie – czyli Kościele przygotowuje się do życia w ogrodzie Boga w wieczności.
Co więcej – właśnie ten ogród – Kościół, jest niejako przedsionkiem ogrodu o nazwie Niebo. Przez ten ogród możemy się do nieba dostać.

Świat dzisiaj próbuje budować swoje własne ogrody,

Czytaj więcej: 11 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 14, czerwiec 2015 16:29

/Sucha, Krzywica 2015

Szymon, słuchaj! Zostaw to wszystko i chodź!
Andrzej, ty tak samo, chodź, pójdziemy razem!

Bracia i Siostry,
Być może w takich lub podobnych słowach, nastąpiło to słynne powołanie, o którym nas informuje św. Marek w dzisiejszej Ewangelii. Jezus obchodząc bowiem okolice jeziora Galilejskiego nie szukał raczej wyszukanych słów i uczonych sposobów mowy, by się porozumieć ze spotykanymi tam ludźmi. Uczeni byli w Jerozolimie,

Czytaj więcej: 3 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 25, styczeń 2015 15:42