ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

03.09.2017
Na pierwszym spotkaniu w nowym roku formacyjnym omówiliśmy program i grafik tegorocznych spotkań, oraz kalendarz wydarzeń. Najbliższe większe wydarzenia to:

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

/Pcim 2015

PRAGNIENIE SPOTKANIA JEZUSA…

Tak bardzo wielu ludzi pragnęło spotkać Jezusa - autor dzisiejszej Ewangelii pisze, że ani on, ani apostołowie nawet na posiłek nie mieli czasu…
Z jakich powodów ci wszyscy przychodzili do Jezusa? Zapewne z różnych; z ciekawości, z chęci zobaczenia cudów, odzyskania zdrowia, ale także aby wysłuchać Jego wskazówek… bo Jezus nauczał, udzielał wskazówek…

Tak bardzo podobnie jest i z nami. Też z różnych powodów przychodzimy do Jezusa. Też potrzebujemy wskazówek. Pragnąc rozwijać swoje życie duchowe, oraz je zgłębić, poznać nowe formy przeżywania swoich relacji z Panem Bogiem – potrzebujemy wskazówek.

- Podstawową wskazówką jest Słowo Boże – które jest pierwszym i najlepszym przewodnikiem życia duchowego i życia w całości, bo z duchowego przeżywania swoich relacji z Bogiem, wypływa wszystko, relacje zewnętrzne, słowa, myśli…

Czytaj więcej: 16 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 19, lipiec 2015 11:58

/Pcim 2015

„Boży ogród”

Na początku świata – czytamy w Biblii – że Bóg zakłada Eden, czyli ogród, który daje człowiekowi, aby go doglądał i uprawiał. Jak wiemy z dalszych wersetów Księgi Rodzaju niezbyt dobrze człowiek umiał się zająć tym ogrodem.
Dlatego w Jezusie Bóg podejmuje próbę naprawy, tego co zostało wcześniej przez człowieka zepsute.

Boski Ogrodnik do założonego przez siebie, a nie pilnowanego należycie przez człowieka ogrodu posyła swojego Syna, aby na nowo przygotował ziemię ludzkich serc, by była zdolna przyjąć ziarna Bożego Słowa i wydać odpowiedni plon.

Jezus przychodzi, ale nie daje nam wszystkiego „na talerzu”. Jako ludzie otrzymujemy od niego ziarno, którym jest Słowo Boże. Nie jest to byle jakiej jakości ziarno, ale jak czytamy dziś w Ewangelii; jest to ziarno, z którego jest zdolna wyrosnąć roślina przewyższająca wszystkie inne. Oprócz ziarna otrzymujemy od Jezusa jeszcze komplet narzędzi do jego pielęgnowania – są nimi modlitwa i sakramenty. Tak wyposażonego człowieka Jezus odchodząc do Ojca, na nowo pozostawia w Bożym ogrodzie, który odtąd nazywa Kościołem, posyłając mu jeszcze Ducha Świętego, który go uzdolni do tego, by z otrzymanych narzędzi mógł odpowiednio korzystać pielęgnując zasiane Boże Słowo. To właśnie człowiek żyjąc w tym ogrodzie – czyli Kościele przygotowuje się do życia w ogrodzie Boga w wieczności.
Co więcej – właśnie ten ogród – Kościół, jest niejako przedsionkiem ogrodu o nazwie Niebo. Przez ten ogród możemy się do nieba dostać.

Świat dzisiaj próbuje budować swoje własne ogrody,

Czytaj więcej: 11 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 14, czerwiec 2015 16:29

/Sucha, Krzywica 2015

Szymon, słuchaj! Zostaw to wszystko i chodź!
Andrzej, ty tak samo, chodź, pójdziemy razem!

Bracia i Siostry,
Być może w takich lub podobnych słowach, nastąpiło to słynne powołanie, o którym nas informuje św. Marek w dzisiejszej Ewangelii. Jezus obchodząc bowiem okolice jeziora Galilejskiego nie szukał raczej wyszukanych słów i uczonych sposobów mowy, by się porozumieć ze spotykanymi tam ludźmi. Uczeni byli w Jerozolimie,

Czytaj więcej: 3 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 25, styczeń 2015 15:42

/Pcim 2015

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa
Znaleźliśmy Mistrza

- oto okrzyk, który się wyrwał z głębi serca Andrzeja, gdy spotkał swego brata Szymona Piotra. W tych kilku słowach był taki niesamowity potencjał i siła radości, że Andrzej nie pytając o nic więcej, bierze swego brata i przyprowadza go do owego Mistrza, aby i on się mógł cieszyć i radować.

Znaleźliśmy Mesjasza
Znaleźliśmy Mistrza

- oto okrzyk radości tłumów, które

Czytaj więcej: 2 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 18, styczeń 2015 16:30

/Uroczystość Wszystkich Świętych - Pcim 2014

Kilka dni temu, kiedy myślałem o Uroczystości Wszystkich Świętych przypomniał mi się pewien artykuł z katolickiej gazety dla ministrantów, którego tytuł brzmiał „Po drugiej stronie szafy”. Autor rozpoczął go od przytoczenia fragmentu książki Clive`a Lewisa – Opowieści z Narnii „Lew, Czarownica i Stara Szafa”. Przypomina fragment w którym jedna z bohaterek: Łucja zainteresowana starą szafą w pokoju profesora zaczyna do niej nieśmiało zaglądać, powoli do niej wchodzi, przytula się w wiszące w niej futra, robi krok głębiej, widzi drugi rząd ubrań, idzie głębiej chcąc dotknąć tylnej ściany, ale zamiast tylnej ściany widzi dalszą przestrzeń, wchodzi więc jeszcze głębiej i odkrywa, że znalazła się w krainie Narnii.
Zaczynam dziś od fragmentu tej baśni, ponieważ Lewis napisał tę książkę dla swoich dzieci, aby wyjaśnić im jak wygląda niebo…

Czytaj więcej: Wszystkich Świętych 2014

Opublikowano: niedziela, 02, listopad 2014 12:28