ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

7.12.2017
Na dzisiejszym spotkaniu odwiedził nas specjalny gość, a mianowicie Święty Mikołaj. Jak za dawnych czasów Mikołaj obdarowywał ludzi prezentami, tak i nas obdarował dziś różnymi prezentami, ale żeby nie było tak łatwo to dla każdego pomocnicy Świętego Mikołaja przygotowały różne zadania. Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Światowe Dni Młodzieży

Chryste Panie,

Towarzysząc Ci w procesie i drodze krzyżowej – rozważając Twoją Mękę w śpiewie Gorzkich Żali wychodzimy z Tobą na Golgotę i stajemy pod krzyżem z Maryją, nielicznymi kobietami i jedynym uczniem który pozostał – Janem. Jesteśmy świadkami ostatnich momentów Twojego ziemskiego życia. Wśród niewielu słów które wypowiadasz jeszcze z wysokości krzyża jest wołanie: PRAGNĘ.

ak wiemy zostało ono błędnie odczytane przez jednego z żołnierzy, który namoczywszy gąbkę w occie podawał Ci ją do picia, myśląc, że o to prosisz. Ty jednak tego nie skosztowałeś.

ako ludzie wiary próbujemy również zrozumieć to Twoje wołanie. Na przestrzeni historii, chrześcijanie próbowali już wielokrotnie odczytywać Twoje pragnienia, również i to ostatnie pragnienie z krzyża.

Bracia i Siostry,
Ufamy głęboko, że wszystkie pragnienia Jezusa, a szczególnie to ostatnie na krzyżu wynikały z ogromnej – wręcz niepojętej miłości do ludzi, miłości do nas!

Czego pragnąłeś i czego pragniesz Panie dla nas?

Czytaj więcej: Kazania pasyjne 2016 - Czytając znaki czasu

Opublikowano: niedziela, 28, luty 2016 19:17

Chrzest

Panie Jezu Chryste,
Po raz drugi w tym roku śpiewamy Gorzkie Żale. Jesteśmy przy Tobie w postawie ogromnej wdzięczności - to tak bardzo ważne, aby umieć podziękować. Dziękuje bowiem ten, kto wpierw umie zobaczyć dobro. Dostrzegamy przeogromne pokłady dobroci, które okazałeś i okazujesz względem nas, którzy jesteśmy niejednokrotnie nawet ich niegodni.

W czasie tych rozważań pasyjnych próbujemy dostrzec i zauważyć; co Ty sam chcesz nam powiedzieć przez wielkie wydarzenia duchowe, które jest nam dane aktualnie przeżywać. Mam głębokie przekonanie, że spokojnie możemy te wydarzenia nazwać pewnego rodzaju „ZNAKAMI CZASU” – czyli czymś, co Bóg nam daje przeżyć, co jest nam zarazem bardzo potrzebne dla duchowego wzrostu, a przede wszystkim dla pogłębienia osobistej więzi z Tobą Panie.

Tydzień temu próbowaliśmy zobaczyć Twoje miłosierne oczy skierowane na nas z wysokości krzyża. Swoim miłosiernym wzrokiem dotykasz nas, leczysz, oczyszczasz, uzdrawiasz i uczysz miłości pełnej i dojrzałej, którą nazywamy miłosierdziem, a do której bez Ciebie nie bylibyśmy zdolni…
Dziś również spoglądasz na nas, jak na swoje dzieci, bo Twoimi jesteśmy i Twoimi być chcemy…
Długo już jesteśmy Twoimi. W tym roku mija już 1050 lat, od kiedy nasi przodkowie przyjęli chrzest. Od tamtego czasu jesteśmy tak bardzo Twoimi…

Czytaj więcej: Kazania pasyjne 2016 - Czytając znaki czasu

Opublikowano: niedziela, 21, luty 2016 15:33

Miłosierdzie

Panie Jezu Chryste,
Wpatrzeni w Ciebie ukrytego w Najświętszym Sakramencie śpiewamy Gorzkie Żale. Gromadzimy się dziś na tym nabożeństwie, bo parę dni temu rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – nasze głowy wówczas pokrył popiół przypominając nam o kruchości i przemijalności ludzkiego życia.

Dziś gromadzimy się na tym nabożeństwie pasyjnym i rozważając Twoją Mękę pragniemy sobie nie tyle przypomnieć, co uzmysłowić, jak bardzo nas ukochałeś, skoro stać Cię było na tak wielkie poniżenie i poświęcenie…

Drodzy Bracia i Siostry,
Zastanawiając się nad tematyką tych rozważań pasyjnych postanowiłem, że rozpocznę je od tematu miłosierdzia. Z kilku powodów, wspomnę tylko dwa:
   - od 8 grudnia trwa ogłoszony przez papieża Franciszka w całym kościele Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia.
   - pasyjne nabożeństwo Gorzkich Żali tak bardzo wyraziście ukazuje nam miłosierną twarz Boga.

A zatem Miłosierdzie;
Lecz jest to taka prosta sprawa z tym miłosierdziem…
Słyszymy zwroty i slogany: miłosierdzie, miłosierni, Pan Bóg jest miłosierny, koronka do Bożego miłosierdzia… sanktuarium miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Co to jest to miłosierdzie,
Gdzie się ono rozpoczyna??
Czym ono jest?
I dlaczego akurat miłosierdzie??

Czytaj więcej: Kazania pasyjne 2016 - Czytając znaki czasu

Opublikowano: niedziela, 14, luty 2016 16:00

/Pcim 2016

Początek znaków - Objawienie chwały - Wiara uczniów

Nie wszystkie wydarzenia z życia Jezusa zostały zauważone przez Ewangelistów, szczególnie z okresu dzieciństwa i młodości Jezusa relacje w Biblii są nadzwyczaj skromne. Skoro więc ta dzisiejsza scena – wesele w Kanie Galilejskiej zostało tak szeroko opisane, to musiały za tym przemawiać szczególne okoliczności.

Postarajmy się im przyjrzeć nieco z innej strony niż zwykle:

W mieście o nazwie Kana, leżącym w północnej części kraju zwanej Galileą, niedaleko rodzinnego miasta Jezusa czyli Nazaretu, odbywa się czyjeś wesele. Nie znamy nawet imion nowożeńców, nie wiemy, czy należeli oni do rodziny, przyjaciół czy też tylko znajomych Jezusa i Maryi – wydaje się, że nie to jest najważniejsze dla apostoła Jana piszącego o tym weselu. Opisując barwnie przemienienie wody w wino św. Jan kończy zdaniem w którym wyjaśnia nam i niejako tłumaczy, dlaczego warto zwrócić na nie szczególną uwagę.

Pozwólcie, że je przypomnę: Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Zauważamy tutaj 3 motywy, dlaczego warto wziąć udział w tym weselu;)

Czytaj więcej: 2 Niedziela Zwykła C

Opublikowano: niedziela, 17, styczeń 2016 17:25

/Pcim 2015

Czy rzeczywiście świat nas przerasta?

Nie jest łatwo żyć w bliskości z Bogiem, żyć po chrześcijańsku w dzisiejszym świecie. Tak jest dzisiaj, ale tak też było i kiedyś w przeszłości i w czasach biblijnych zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Dzisiejsze czytania biblijne pokazują nam wyraziście, że nie tylko my mamy dziś kłopoty z wiarą, zarówno sami jak i tych różnych trudności, przeciwności doświadczamy ze strony innych.
Tak było, jest i pewnie będzie.
Jednak tak jak do pewnych rzeczy w życiu człowiek potrafi się przygotować; na wsi mieszkając trzeba teraz w jesieni nazbierać drzewa, lub zakupić węgiel, aby było czym w zimie w piecu palić… Tak też i w sferze ducha w sferze wiary do pewnych niedogodności, trudności, czasem nawet sytuacji granicznych, gdy się trzeba opowiedzieć za, lub przeciw Bogu, do takich rzeczy też można się, przynajmniej trochę przygotować.

Gdzie na nas czyha największe niebezpieczeństwo?

Autor Księgi Mądrości poucza nas dzisiaj, że najbardziej musimy uważać tam, gdzie nie ma Boga. „Bezbożni mówili”, ludzie żyjący bez Boga, ludzie żyjący tak, jakby Boga nie było mówili: „zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego”
Teren z którego wyrzucono Boga, jest dla chrześcijanina bardzo niebezpieczny! Jest pełen zasadzek. Niestety dość często dzisiaj znajdujemy się w takim terenie. W takim terenie człowiek wierzący będzie bardzo często sprawdzany, testowany, czy wręcz gnębiony, bo jest niewygodny; „zarzuca łamanie prawa, wypomina błędy obyczajów”, a więc „dotknijmy go obelgą, katuszą, czy nawet „zasądźmy go na śmierć haniebną” – zniszczenie dobrego imienia – „bo przecież jak mówił będzie ocalony…” – wydrwienie…

Ale nie tylko tam, gdzie nie ma Boga, chrześcijanin czuje się czasem niepewnie, czuje się źle...

Czytaj więcej: 25 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2015 14:44