ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Slide 1

Nasze spotkania

03.09.2017
Na pierwszym spotkaniu w nowym roku formacyjnym omówiliśmy program i grafik tegorocznych spotkań, oraz kalendarz wydarzeń. Najbliższe większe wydarzenia to:

Więcej…

Nasze inicjatywy

Chata na Zagrodach

Chrzest

Panie Jezu Chryste,
Po raz drugi w tym roku śpiewamy Gorzkie Żale. Jesteśmy przy Tobie w postawie ogromnej wdzięczności - to tak bardzo ważne, aby umieć podziękować. Dziękuje bowiem ten, kto wpierw umie zobaczyć dobro. Dostrzegamy przeogromne pokłady dobroci, które okazałeś i okazujesz względem nas, którzy jesteśmy niejednokrotnie nawet ich niegodni.

W czasie tych rozważań pasyjnych próbujemy dostrzec i zauważyć; co Ty sam chcesz nam powiedzieć przez wielkie wydarzenia duchowe, które jest nam dane aktualnie przeżywać. Mam głębokie przekonanie, że spokojnie możemy te wydarzenia nazwać pewnego rodzaju „ZNAKAMI CZASU” – czyli czymś, co Bóg nam daje przeżyć, co jest nam zarazem bardzo potrzebne dla duchowego wzrostu, a przede wszystkim dla pogłębienia osobistej więzi z Tobą Panie.

Tydzień temu próbowaliśmy zobaczyć Twoje miłosierne oczy skierowane na nas z wysokości krzyża. Swoim miłosiernym wzrokiem dotykasz nas, leczysz, oczyszczasz, uzdrawiasz i uczysz miłości pełnej i dojrzałej, którą nazywamy miłosierdziem, a do której bez Ciebie nie bylibyśmy zdolni…
Dziś również spoglądasz na nas, jak na swoje dzieci, bo Twoimi jesteśmy i Twoimi być chcemy…
Długo już jesteśmy Twoimi. W tym roku mija już 1050 lat, od kiedy nasi przodkowie przyjęli chrzest. Od tamtego czasu jesteśmy tak bardzo Twoimi…

Czytaj więcej: Kazania pasyjne 2016 - Czytając znaki czasu

Opublikowano: niedziela, 21, luty 2016 15:33

Miłosierdzie

Panie Jezu Chryste,
Wpatrzeni w Ciebie ukrytego w Najświętszym Sakramencie śpiewamy Gorzkie Żale. Gromadzimy się dziś na tym nabożeństwie, bo parę dni temu rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – nasze głowy wówczas pokrył popiół przypominając nam o kruchości i przemijalności ludzkiego życia.

Dziś gromadzimy się na tym nabożeństwie pasyjnym i rozważając Twoją Mękę pragniemy sobie nie tyle przypomnieć, co uzmysłowić, jak bardzo nas ukochałeś, skoro stać Cię było na tak wielkie poniżenie i poświęcenie…

Drodzy Bracia i Siostry,
Zastanawiając się nad tematyką tych rozważań pasyjnych postanowiłem, że rozpocznę je od tematu miłosierdzia. Z kilku powodów, wspomnę tylko dwa:
   - od 8 grudnia trwa ogłoszony przez papieża Franciszka w całym kościele Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia.
   - pasyjne nabożeństwo Gorzkich Żali tak bardzo wyraziście ukazuje nam miłosierną twarz Boga.

A zatem Miłosierdzie;
Lecz jest to taka prosta sprawa z tym miłosierdziem…
Słyszymy zwroty i slogany: miłosierdzie, miłosierni, Pan Bóg jest miłosierny, koronka do Bożego miłosierdzia… sanktuarium miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Co to jest to miłosierdzie,
Gdzie się ono rozpoczyna??
Czym ono jest?
I dlaczego akurat miłosierdzie??

Czytaj więcej: Kazania pasyjne 2016 - Czytając znaki czasu

Opublikowano: niedziela, 14, luty 2016 16:00

/Pcim 2016

Początek znaków - Objawienie chwały - Wiara uczniów

Nie wszystkie wydarzenia z życia Jezusa zostały zauważone przez Ewangelistów, szczególnie z okresu dzieciństwa i młodości Jezusa relacje w Biblii są nadzwyczaj skromne. Skoro więc ta dzisiejsza scena – wesele w Kanie Galilejskiej zostało tak szeroko opisane, to musiały za tym przemawiać szczególne okoliczności.

Postarajmy się im przyjrzeć nieco z innej strony niż zwykle:

W mieście o nazwie Kana, leżącym w północnej części kraju zwanej Galileą, niedaleko rodzinnego miasta Jezusa czyli Nazaretu, odbywa się czyjeś wesele. Nie znamy nawet imion nowożeńców, nie wiemy, czy należeli oni do rodziny, przyjaciół czy też tylko znajomych Jezusa i Maryi – wydaje się, że nie to jest najważniejsze dla apostoła Jana piszącego o tym weselu. Opisując barwnie przemienienie wody w wino św. Jan kończy zdaniem w którym wyjaśnia nam i niejako tłumaczy, dlaczego warto zwrócić na nie szczególną uwagę.

Pozwólcie, że je przypomnę: Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Zauważamy tutaj 3 motywy, dlaczego warto wziąć udział w tym weselu;)

Czytaj więcej: 2 Niedziela Zwykła C

Opublikowano: niedziela, 17, styczeń 2016 17:25

/Pcim 2015

Czy rzeczywiście świat nas przerasta?

Nie jest łatwo żyć w bliskości z Bogiem, żyć po chrześcijańsku w dzisiejszym świecie. Tak jest dzisiaj, ale tak też było i kiedyś w przeszłości i w czasach biblijnych zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Dzisiejsze czytania biblijne pokazują nam wyraziście, że nie tylko my mamy dziś kłopoty z wiarą, zarówno sami jak i tych różnych trudności, przeciwności doświadczamy ze strony innych.
Tak było, jest i pewnie będzie.
Jednak tak jak do pewnych rzeczy w życiu człowiek potrafi się przygotować; na wsi mieszkając trzeba teraz w jesieni nazbierać drzewa, lub zakupić węgiel, aby było czym w zimie w piecu palić… Tak też i w sferze ducha w sferze wiary do pewnych niedogodności, trudności, czasem nawet sytuacji granicznych, gdy się trzeba opowiedzieć za, lub przeciw Bogu, do takich rzeczy też można się, przynajmniej trochę przygotować.

Gdzie na nas czyha największe niebezpieczeństwo?

Autor Księgi Mądrości poucza nas dzisiaj, że najbardziej musimy uważać tam, gdzie nie ma Boga. „Bezbożni mówili”, ludzie żyjący bez Boga, ludzie żyjący tak, jakby Boga nie było mówili: „zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego”
Teren z którego wyrzucono Boga, jest dla chrześcijanina bardzo niebezpieczny! Jest pełen zasadzek. Niestety dość często dzisiaj znajdujemy się w takim terenie. W takim terenie człowiek wierzący będzie bardzo często sprawdzany, testowany, czy wręcz gnębiony, bo jest niewygodny; „zarzuca łamanie prawa, wypomina błędy obyczajów”, a więc „dotknijmy go obelgą, katuszą, czy nawet „zasądźmy go na śmierć haniebną” – zniszczenie dobrego imienia – „bo przecież jak mówił będzie ocalony…” – wydrwienie…

Ale nie tylko tam, gdzie nie ma Boga, chrześcijanin czuje się czasem niepewnie, czuje się źle...

Czytaj więcej: 25 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2015 14:44

/Pcim 2015

Słuchanie Boga…

- to podstawowe przesłanie wyłaniające się z dzisiejszej Liturgii Słowa.
- to podstawowy problem dzisiejszego człowieka, który za często za punkt honoru uważa to, że nikogo nie słucha…
Bo co ktoś ma mówić, a jeszcze tym bardziej nakazywać, co ja mam robić!? W człowieku często budzi się pragnienie dominacji, to mnie mają słuchać…

Przyjrzyjmy się jednak tekstom biblijnym:
W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz tłumaczy Izraelitom, dlaczego mają słuchać Boga… „Słuchaj Izraelu, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan...”
A zatem nie jest to słuchanie tylko dla słuchania. Słuchaj, bo masz słuchać! Nie jest to słuchanie bezcelowe. Jest z nim związana wielka obietnica;
słuchajcie, abyście żyli! Ze słuchaniem Boga związane jest życie! Naznaczcie drzwi waszych domów krwią baranka, ci co tego nie zrobią umrą. W przypadku Izraelitów chodziło najpierw o życie to zwykłe, doczesne, my odczytując ten tekst w świetle NT widzimy, że Bogu chodziło o coś dużo większego, o podarowanie nam życia w perspektywie wieczności…
słuchajcie, abyście doszli do posiadania ziemi! I znowu Izraelici do ziemi przodków; Abrahama, Izaaka i Jakuba, która to w zamyśle Boga była przedsmakiem niebieskiej ojczyzny, królestwa Boga, do którego On zaprasza każdego i każdą z nas.

Czytaj więcej: 22 Niedziela Zwykła B

Opublikowano: niedziela, 20, wrzesień 2015 14:42